Om TEMA

Socialt ansvar og projekter

Udrydningstruede planter og dyr

Vær opmærksom på, at handel med udrydningstruede planter og dyr er forbudt i store dele af verden. Forbudet gælder sælgere og købere og omfatter produkter og souvenirs lavet af f.eks. koraller, slangeskind, krokodille, skildpadde, vilde orkideer og kaktuser.

TUI Nordic vil gerne, at alle rejsende tænker sig om en ekstra gang, inden de plukker en plante, lader sig fotografere med et sødt dyr, eller køber souvenirs.

Der er flere organisationer, som oplyser om, hvad man som rejsende bør være opmærksom på i forbindelse med udlandsrejsen.

Til World Society for the Protection of Animals: http://www.wspa-international.org/

 

Etisk virksomhedsansvar

Star Tour ejer via selskabet Nordhotels seks hoteller på Gran Canaria og Lanzarote samt via Star Tour Hotels et hotel i Tyrkiet.

I øvrigt bestiller Star Tour værelser på over tusinde hoteller rundt om i verden hvert år. Fire procent af disse indgår i en international hotelkæde.

Star Tour har ingen kontrol over den daglige hoteldrift. Derfor er der indskrevet i hver hotelkontrakt, at Star Tour stærkt opfordrer hotellerne til at indføre en personalepolitik, som følger lokale love, regler og retningslinier for ansættelse, arbejdstider, løn og fagforeningsfrihed.

Ud over dette oplyser samarbejdsaftalen, at hotellerne skal have alle tilladelser, godkendelser, attester og rettigheder som er påkrævet for at drive virksomhed, og at hotellerne selvfølgelig skal følge landets love og regler.

I kontrakten er også tilføjet, at Star Tour arbejder med og støtter ECPATs opførselskodeks mod seksuel udnyttelse af børn, og at dette via kontraktunderskrivelsen også omfatter de repektive hoteller.

ECPATs opførselskodeks bygger på FNs konvention om menneskelige rettigheder og børns ret.

 

ECPAT

ECPAT er en forkortelse for organisationen “End Child Prostitution, child pornography and trafficking in children for sexual purposes”.

I 1997 indledte TUI Nordic som den første charterarrangør samarbejdet med ECPAT og i begyndelsen af 1998 blev samarbejdsaftalen og ECPATs opførselskodeks underskrevet.

Opførselskodekset er baseret på FNs deklaration om menneskelige rettigheder, og FN-konventionen om børns rettigheder med hovedvægt på paragraf 34 blev indført for rejsearrangører, for at kunne arbejde aktivt mod seksuel udnyttelse af børn.

TUI Nordic delfinansierede arbejdet og bidrog med eksperthjælp i forbindelse med turisme og rejsemønstre.
I 1999 indførte TUI Nordic opførelseskodekset på sine rejsemål.

At udnytte børn seksuelt er i princippet forbudt ifølge loven i hele verden.

For seksuelle overgreb på børn, som er sket udenlands, kan straffesager rettes mod den mistænkte i landet, hvor forbrydelsen er begået, men også i et nordisk land (Sverige/Norge/Finland/Danmark), hvis den mistænkte har forladt landet, hvor overgrebet fandt sted.

TUI Nordic har i samarbejde med de nordiske landes rigspoliti udarbejdet en ”alarmkæde” ved mistanke om børneudnyttelse, som skal hjælpe guiderne med at agere ved mistanke om en forbrydelse på rejsemålene.

TUI Nordics og rigspolitiet i de nordiske landes interne alarmkæde:
Guiden informerer omgående sin chef via telefon, som så alarmerer det lokale politi. Mistanken anmeldes desuden til rejsearrangørens døgnåbne beredskabsorganisation.

Rigspolitiet i Norden kontaktes af rejsearrangøren via veletablerede kontaktrutiner.

Dette gælder for alle, som mistænker at børn udnyttes seksuelt på et rejsemål:

– Reager omgående. Konfronter og diskuter det du ser/oplever.

– Anmeld selve mistanken til det lokale politi omgående, og eventuelt politiet i det land den mistænkte person kommer fra.

– Kontakt Star Tours guider, som alarmerer det lokale politi, rigspolitiet i Norden, hvis den mistænkte er nordbo, samt det eventuelle hotel om straks at skride ind.

ECPATs opførselskodeks og TUI Nordics aktiviteter:

1. Oprette en policy mod børnesexhandel.

Medfører, at rejsearrangøren skal skabe retningslinier for, hvordan personalet skal forholde sig til seksuel udnyttelse af børn.

Aktivitet: Dette er inkluderet i TUI Nordics generelle policy for miljøbevidste rejsende.

2. Uddanne alt personale i hjemlandet og på rejsemålene.

Medfører, at rejsearrangøren skal formidle uddannelse/information til samtlige ansatte om, hvad de kan gøre i deres daglige arbejde for at modvirke børnesexhandel og hvordan de skal reagere i en aktuel situation.

Aktivitet: Fakta findes hele tiden på virksomhedens Intranet, information gives på rejselederuddannelser og ved alle sæsonstarter på rejsemålene. Desuden gennemfører TUI Nordic årligt en ECPAT-dag, hvor disse spørgsmål fremhæves ekstra meget internt.

3. Klausul om fælles afstandstagen i leverandørkontrakterne.

I dag indbefatter dette punkt rejsearrangørernes hoteller. Inden en hotelkontrakt underskrives skal rejsearrangøren sikre sig, at hoteldirektøren forstår indholdet af klausulen og deler den aktive afstandstagen mod børnesexhandel.

Aktivitet: Dette er en naturlig del af TUI Nordics kvalitetssikring. TUI Nordic arbejder med en hotelkontraktsklausul på alle rejsemål, hvor selskabet har eget personale, som kan sørge for, at klausulen efterleves. Klausulen indebærer, at TUI Nordic med umiddelbar virkning kan opsige en kontrakt med hotellet, hvis der opdages nogen som helst form af udnyttelse af børn på hotellets område. Det er hver enkelte hotelejers pligt at informere sine ansatte om indholdet i hotelkontraktklausulen og om ECPAT. Rejsearrangøren har ingen mulighed for at følge op på informationsspredningen om ECPAT på hver enkelt hotel.

4. Informere rejsende.

Indebærer, at rejsearrangørerne via websiden, i kataloget og om bord på flyet skal informere sine kunder om ECPAT og om opførselskodekset.

Aktivitet: Information findes på Star Tours hjemmeside, kortfattet i katalogerne, i magasinerne om bord på rejsearrangørens egne fly, i rejsemålsbrochurer, som både findes på weben og uddeles i en vis udstrækning på rejsemålene.

Desuden informerer Star Tours personale om samarbejdet med ECPAT på de inledende “Holiday Tips-velkomstmøder” som holdes i firmaets regi.

På arrangørens servicecenter udenlands og i personaleområderne er der også information fra ECPAT i plakatform.

Star Tour har valgt at tilføje information i de rejsemålsfoldere, som deles ud ved ankomsten på de fleste rejsemål, og som kan downloades fra vores webside inden afrejsen.

5. Informere lokale samarbejdspartnere på rejsemålene, eksempelvis politi, restaurant- og barejere.

Det indebærer, at rejsearrangøren skal oplyse forskellige underleverandører på rejsemålene om, at TUI Nordic aktivt er med og modarbejder børnesexhandel.

Aktivitet: Information om ECPAT gives til alle underleverandører udenlands, hvor TUI Nordic har en samarbejdsaftale. Også lokale myndigheder på de respektive rejsemål får information ved sæsonstarten. Det er derefter op til de respektive underleverandører at udsprede informationen i deres egen virksomhed. Dette har TUI Nordic ikke mulighed for at følge op på.

6. Årlig rapport til Ecpat.

En årlig rapport skal sendes til ECPATs internationale sekretariat ud fra en fælles skabelon.

Aktivitet: Rapporten sendes i begyndelsen af marts hvert år til ECPAT.

Til ECPAT: http://www.ecpat.se/fram.asp

 

Gibbonaber i Thailand

Gibbonabernes sang kunne for tyve år side høres fra junglen.

Desværre er mange aber blevet jagtet og fanget gennem årene. De er blevet tæmmet og benyttet som underholdning for turisterne.

Netop gibbonaberne er specielt udsatte. De trues af rydningen af de tropiske skove, som de lever i. Ungerne fjernes fra forældrene for at blive vist frem på gader og torve.

WARF – Wild Animal Rescue Foundations “Gibbon Rehabilitation Project” på Phuket arbejder med at tilpasse gibbonaberne til et frit liv blandt træerne.

WARF har også oprettet det første abesygehus nogensinde i Lopburi, også kaldt ”abebyen”. I dag er der mere end 70 aber med i gibbonprojektet.

At tilpasse gibbonaberne til det vilde liv tager lang tid. Gibbonaberne kan ikke slippes ud i det fri, før de kan tage hånd om sig selv, og frigivelsen foretages helst parvis, eller i mindre grupper, da aberne er flokdyr og er afhængige af hinanden.

TUI Nordic har i mange år adopteret en række Gibbonaber gennem organisationen.

Samarbejdet går ud på, at TUI Nordic økonomisk støtter orgnisationens arbejde, samtidig med at rejsende til Phuket kan besøge Gibbon Rehabilitation Project i ferien.

TUI Nordic har adopteret gibbonaberne Mary, Jorn, Endoo og Bam Bam.

Mary blev født indenfor projektet den første oktober 2002. Forældrene til Mary kom til projektet efter lang tids fangenskab. Efter en dramatisk fødsel ville moderen ikke acceptere den nyfødte, så Mary blev fodret med hånden. Derefter er Mary langsomt blevet fravænnet menneskelig kontakt- Desværre opdagede man, at Mary har Epilepsi, så hun vil aldrig kunne slippes fri, som man ellers havde håbet på.

Jorn er en lysebrun gibbondreng, som blev født i 2005. Han blev fundet i maj 2006.
Efter at Jorns plageånder havde sat ham ud i skoven som baby for at undgå de thailandske myndighederes straf for at holde gibbonaber i fangenskab, blev han fundet af nationalparken Wildlife and Plant Conservations personale ved vandfaldet Bang Pae. Efter et besværligt arbejde med at lokke ham ned fra træerne, kom Jorn i karantæne hos projektet. Navnet Jorn, som på thai betyder ”at rejse” fik han af projektets ansatte. Jorn har nu gennemgået en række tests, som viser at han er frisk. Han vil snart blive placeret i et stort rehabiliteringsbur – hvilket er et skridt nærmere livet i det fri.

Endoo er en blond hun, som kom til projektet i juli 1999. Hun var da kun ni måneder gammel. En familie, som havde set hende blive misrøgtet af en anden familie i samme by, tog Endoo med til projektet. De havde i et stykke tid sparet en hel månedsløn sammen for at kunne købe hende af ejeren, og tage hende med til projektet. Endoos udvikling var meget positiv. Hun spiste godt og motionerede meget. Men efter et stykke tid begyndte hun at forvolde sig selv skader på armene, ved at klø indtil det begyndte at bløde. Endoo blev i 2006 tvunget til at afbryde rehabiliteringen for at få lægehjælp. Da hun kom tilbage til sit bur, hvor hun i et stykke tid havde haft besøg af en legekammerat og eventuel partner – var denne totalt uinteresseret i hende.
Endoo har det meget bedre i dag og er frisk. Nu mangler der bare en passende partner, som projektet håber at kunne finde så hurtigt som muligt. Navnet Endoo betyder ”sympati” eller ”at have ondt af”.

Bam Bam var kun en lille baby, da hun blev fundet efterladt i en papkasse i vejkanten. Hun var meget bange og det var kun held, at hun stadig levede. Manden, som reddede hende, tog sig af hende i et kort stykke tid – men bragte hende till Gibbonprojektet så snart han hørte om dets eksistens. Bam Bam havde af manden fået en lille legetøjsskildpadde at trøste sig med og hun var så glad for skildpadden, at hun skreg en hel dag, da projektets personale tog den fra hende for at vaske den. I dag har hun sluppet taget i skildpadden og leger gerne med de andre aber. Hun er blevet sat sammen med Songkran og begge har nu vist sig at være friske efter blodprøver og andre tests – og de venter begge nu på en plads i et større rehabiliteringsbur, nærmere friheden i det vilde.

Star Tour opfordrer sine rejsende gennem rejsemålsmateriale og på web’en til at huske på:
• Lad dig aldrig fotografere sammen med en gibbonabe
• Giv ikke penge til nogen, som fremviser gibbonaber
• Informer det lokale politi, hvis du ser en gibbonabe i fangenskab
• Støt bevarelsen af regnskoven, så støtter du bevarelsen af gibbonabernes naturlige omgivelser
• Hvis du ser en gibbonabe i en butik, bar eller på en restaurant – så henvend dig direkte til ejeren og meddel ham, at du ikke synes om det og vil politianmelde det

Til WARF: http://www.warthai.org/

 

Unesco World Heritage

Hvert år giver TUI Nordic, gennem rejsearrangøren TEMA, et bidrag til et konkret fadderprojekt med tilknytning til verdensarvslisten.

Samarbejdet med Unesco World Heritage har stået på siden 1998.

TEMA tilbyder rejser, hvor projekterne besøges og hvor TEMAs kunder kan se, hvad bidraget går til.

TUI Nordic har desuden sammen med Unesco fremsat nogle regler for ansvarsfulde rejsende.

TUI Nordics og TEMAs fadderprojekter gennem årene:

2008
Oversætning af TEMAs manual for lokalt verdensarvsarbejde til cambodjansk, så den kan benyttes af små virksomheder i turisterhvervet indenfor Angkors tempelområde.

2005-2007
Renovering af en kulturelt værdifuld bygning i den vietnamesiske by Hoi Ans historiske centrum. Huset skal benyttes som kultur- og turistcenter.

2001-2004
Beskyttelse af det hinduistiske tempelområde Hampi i den indiske provins Karnataka. Det er en enestående tempelsamling, som tidligere har været med på Unescos særlige liste over specifik verdensarv i fare. I 2006 blev Hampi fjernet fra denne liste, i en vis udstrækning takket være TEMAs rejsende.

2000
Renovering af Vishnutemplet Thum Baha Naryan i Patan-Darbar, en af Nepals verdensarve.

1999
Oversætning af manualer for bevarelse af verdensarven til flere sydøstasiatiske sprog.

1998
Renovering af et traditionelt sattal (gæstehus) i tempelbyen Bhaktapur i dalen udenfor Nepals hovedstad Kathmandu.

Unescos verdensarvsliste vokser kontinuerligt og omfattede i maj 2008 ialt 851 monumenter og steder.
TEMA arrangerer rejser til 161 af dem.

Til Unesco World Heritage: http://www.unesco.org/whc   

 

Støtte til børn

Bris
Svenske Bris får årligt op mod 200.000 kroner i bidrag af TUI Nordics flyselskab TUIfly Nordic.
Pengene kommer fra salget af skrabelodder om bord på flyvninger fra Sverige.

Rejseindustriens børnefond
I Sverige er der en speciel børnefond, som støttes af flere selskaber indenfor rejsebranchen og dens ansatte.

Rejseindustriens børnefond driver også en speciel børnefond, som blev startet af Fritidsresors grundlægger Bengt Bengtsson.

Penge til Rejseindustriens børnefond samles ind fra forskellige aktiviteter, konkurrencer, indsamlinger og julekalendersalg.

Flere af Fritidsresors ansatte støtter også Rejseindustriens børnefond via automatiske girooverførsler fra deres private lønkonti.

Her kan du læse hvad pengene går til: www.reseindustrinsbarnfond.se

Røde Kors
Det Norske Røde Kors hjælpetelefon for børn, modtager årligt cirka 30.000 norske kroner i bidrag af TUI Nordics flyselskab TUIfly Nordic. Pengene kommer fra salg af skrabelodder om bord på flyvninger fra Norge.

www.rodekors.no

Red Barnet
Finske Red Barnet får årligt cirka 3.500 euro i bidrag af TUI Nordics flyselskab TUIfly Nordic. Pengene kommer fra salg af skrabelodder om bord på flyvninger fra Finland.
ASF-Dansk Folkehjælp
Dansk Folkehjælp modtager årligt cirka 14.000 danske kroner i bidrag af TUI Nordics flyselskab TUIfly Nordic. Pengene kommer fra salg af skrabelodder om bord på flyvninger fra Danmark. Star Tours salgsdirektør, Stig Elling, er ambassadør for Dansk Folkehjælp.

 

Archelon

Den græske frivillige organisation Archelon arbejder for at bevare den udrydningstruede havskildpadde Caretta Caretta (Karetteskildpadden).

TUI Nordic samarbejder med Archelon, blandt andet med at gennemføre informationsspredning og adoption af skildpadder.

Tæt på Star Tours Blue Village Caldera Beach på Kreta lægger Karetteskildpadderne deres æg på stranden.

For at både mennesker og skildpadder skal kunne deles om stranden, informeres kunderne samtidig med, at frivillige fra Archelon er til stede i sommerhalvåret.

Voluntørerne arbejder både videnskabeligt og rent praktisk ved at patruljere om natten langs den kilometerlange Chania-strand, som strækker sig fra Chania, via Platanias til Gerani, hvor Blue Village ligger.

Voluntørerne fører protokol over alt hvad de observerer, holder øje med æglæggende hunner, så de ikke forstyrres af mennesker eller liggestole, markerer deres reder og forsøger at overvåge skildpaddeungernes tur til havet.

Ved hver skildpadderede placerer voluntørerne små bure, så badegæster ikkke kommer til at træde på æggene.

Archelon værner om, at både dyr og mennesker skal kunne deles om stranden.

Archelon apellerer til alle hotel- og barejere om at undgå belysning af stranden om natten, da skildpaddeungerne om natten orienterer sig efter det stærke lyspunkt, hvilket i naturen er månens- og stjernernes reflektion i vandet.
 
Hvis der er et stærkere lys fra land kravler ungerne mod dette, tørrer ud og dør efter nogle timer.

Archelon henstiller også til hotellern om at fjerne alle liggestole hver aften, så skildpadderne får fri adgang til stranden.

Desuden opfordrer Archelon alle rejsende om ikke at besøge eller vandre på stranden om natten.

Som besøgende turist på Kreta kan man ved at følge Archelons anbefalinger øge skildpaddernes chancer for at overleve.

Til Archelon: http://www.archelon.gr/index_eng.php

 

Dog Rescue Center Samui

På den thailandske ferieø Koh Samui ligger Dog Rescue Center Samui. Centeret bliver drevet privat og tager imod øens mange hjemløse hunde og katte. Centeret sørger for vacciner og sterilisation og tager sig af alle sygdomme og skader, ligesom de sørger for uddannelse og viden til lokalbefolkningen.

Centerets arbejde er utrolig vigtigt for, at øens hunde og katte kan få et godt og sikkert liv.

Til Samui Dog Rescue Center: http://www.samuidog.org/

 

Skru ned for solen

Skru ned for solen

Efter en mørk og kold dansk vinter, er det skønt at rejse til sydligere himmelstrøg og få masser af sol og varme. Men desværre glemmer mange, at solen sydpå kan være op til 2,5 gange stærkere end vores nordiske sol, og at vi på ferie som oftest er mere udendørs end sædvanligt.

Derfor bliver mange af os solskoldede på ferien, og det skal vi helst undgå. For solskoldninger giver både dårlige rejseminder og en øget risiko for at få kræft i huden senere i livet.

Men heldigvis kan de fleste solskoldninger forhindres ved at omgå solen på en fornuftig måde og være særlig påpasselig med at beskytte sig. Her følger en simpel guide til, hvordan man får den perfekte, solsikre ferieoplevelse.

Husk at pakke:

• Løst tætvævet tøj (afkøler dig i varmen og beskytter dig mod solens UV-stråler)
• En solhat med skygge hele vejen rundt
• Solcreme mindst faktor 15
• Solbriller med både UVA- og UVB-filter
• Siesta-lege til børnene (Når I holder siesta i skyggen midt på dagen)

Tips på ferien:

• Undersøg det lokale UV-index
• Følg de tre solråd: siesta, solhat og solcreme når UV-indexet er på 3 eller mere
• Opfør dig som en lokal: Spis og drik ikke i solen, og hold siesta mellem kl. 12 & 15
• Beskyt dine børn: Smør dem godt og leg sjove lege i skyggen mellem kl. 12 & 15
• Kend skyggereglen: Beskyt dig i solen, når din skygge er kortere end din højde
• Undgå at blive forbrændt, så får du ikke ødelagt din ferie

Læs mere på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside

 
XClose
 
XClose
Tilmeld dig TEMAs nyhedsbrev!

Så er du hele tiden opdateret omkring det som sker i TEMAs verden. Du får de bedste tilbud, seneste rejsenyheder og spændende informationer fra vores rejseledere ude i verden..

Udfyld oplysningerne i skemaet nedenfor.


Du kan når som helst afmelde nyhedsbrevet igen.