Om TEMA

Personlige oplysninger

Persondatahåndtering

Dine persondata
Jambo Tours Scandinavia AS er moderfirma for varemærket TEMA i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Vores kunders integritet er af største værdi for Jambo Tours ( ”TEMA”, ”vi”, ”vores”, ”os”). Vi håndterer dine personlige data ifølge forskrifterne fra EU’s Persondatalovgivning GDPR som foreskrevet via den Svenske Databeskyttelseslov.

Med informationen i nedenstående ønsker vi at give et klart billede over hvordan vi indsamler, anvender og opbevarer personlige data.

Persondataansvar
Jambo Tours indehaver persondataansvaret for håndteringen af personlige oplysninger angivet på jambotours.se og de informationer der videreføres til Jambo Tours booknings-, kundekontakt- og forretningssystem.

Kontaktoplysninger
Du kan kontakte os på info@temarejser.dk eller via almindeligt brev som sendes til TEMA, Glödlampsgränd 1, 120 31 Stockholm, Sverige.

 

Indsamling af personoplysninger

Hvad er en personoplysning
Personoplysninger udgøres af al information som direkte eller indirekte kan henføre til en fysisk og levende person. Det gælder eksempelvist navn, personnummer, adresse, email adresse og telefonnummer. Dertil kommer bestillingsnummer / bookingnummer og krypterede oplysninger samt forskellige elektroniske identiteter, så som IP-numre hvis de kan kobles til en fysisk person.

Hvordan indsamler vi personoplysninger, og hvilke oplysninger indsamler vi
Jambo Tours indsamler personoplysninger på forskellige måder, men fortrinsvist direkte fra dig.

Oplysninger som indsamles i forbindelse med bestilling af rejse
Når du bestiller en rejse (på temarejser.dk, via telefon / post samt personligt fremmøde på vores kontor eller via en af vores agenter) indsamler vi personoplysninger fra dig for at kunne foretage en bestilling. Det er oplysninger om navn, fødselsdato, alder og køn for alle der bestilles for, samt adresse og kontaktinformation for den der foretager bestillingen. Ved bestilling af visse arrangementer kan vi også indsamle betalingsoplysninger for den der bestiller arrangementet / rejsen. Før visse rejser, alt afhængigt af hvilket rejsemål og hvilken type af rejse der er tale om, indsamles også pasoplysninger. På cykelrejser spørger vi til din højde, så at cyklen kan tilpasses din person før ankomsten til destinationen. Pasoplysninger og højdeoplysninger indsamles oftest ved at du selv klikker på funktionen ”Min rejse”, og angiver informationen. Hvis bestillingen omfatter børn, så indsamler vi også følgende oplysninger om barnet / børnene.

Oplysninger som indsamles ved personlig kontakt
Vi indsamler personoplysninger fra dig når du kontakter os, eksempelvis via vores kundeservice, via email, telefon eller på anden vis. Først og fremmest indsamler vi de oplysninger, som behøves for at kunne besvare dit spørgsmål eller håndtere din bestilling. Det er eksempelvis oplysninger om navn og bestillingsnummer / bookingnummer. Alt afhængigt af hvordan du vælger at kontakte os, kan vi også indsamle kontaktoplysninger så som emailadresse eller telefonnummer. Ved personlig kontakt indsamler vi også de øvrige personoplysninger, som du vælger at overlade til os. Eksempelvis information om eventuelle allergier, helbredstilstand eller andre informationer om dig og dem du rejser med på din bestilling / rejse.

Oplysninger som indsamles når du tilmelder dig vores nyhedsbrev og / eller når du bestiller et katalog
Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev indsamler vi dit navn og din email adresse. Hvis du bestiller kataloget indsamler vi derudover din adresse.

Oplysninger som indsamles ved anvendelse af vores digitale tjenester
Når du anvender en af vores webadresser, indsamler vi information om din anvendelse af tjenesten. En del af disse informationer kan være persondata som eksempelvis dit IP-nummer. Vi registrerer også hvordan du navigerer, hvilke søgninger du foretager og hvilke rejseprodukter som interesserer dig.

Oplysninger der indsamles fra andre end dig personligt
Ved bestilling eller kontakt med os i forskellige henseender, forekommer det at en person overlader personoplysninger om en eller flere personer i samme rejseselskab. Vi forudsætter at personen har tilladelse til at udlevere oplysningerne om de andre personer, som oplysningerne hidrører.  Hvis du ikke selv har foretaget bestillingen, og at en anden derved foretager din bestilling, så indsamler vi personoplysninger om dig fra den anden person. Det samme gælder hvis nogen anden har kontaktet os på dine vegne.

For at holde dine personoplysninger opdaterede og korrekte, så forekommer det at vi indhenter oplysninger fra offentlige og private registre. Det gælder eksempelvis adressoplysninger og personnumre.

Håndtering og opbevaring af personoplysninger

Jambo Tours lovmæssige belæg for at behandle dine personoplysninger
Jambo Tours behandler dine personoplysninger ifølge lovgivningen. Det kan forekomme at samme personoplysning anvendes både til at fuldfærdige rejseaftalen, specifikt som samtykkeerklæring eller for at oplysningen er nødvendig for at opfylde andre retsmæssige forpligtelser som eksempelvis bogføring. Dette indebærer, at trods du eksempelvis tilbagekalder sit samtykke, og ophæver den aftale som er indgået, så kan dine personoplysninger opbevares af os til andre formål. Hovedsagligt anvender vi dine oplysninger for at afslutte den aftale, som du er partshaver i, eksempelvis rejsevilkårerne.

Administration af din rejse
For at kunne levere de rejsetjenester du har bestilt af os, anvender vi dine personoplysninger på forskellige måder. Oplysningerne anvendes til at udstede billetter og rejsedokumenter, til at udføre hotelbestillinger og gennemføre betalingen af de tjenester du har bestilt. Hvis du har tilvalgt ekstratjenester, eksempelvis udflugter på destinationen eller lignende, anvendes oplysningerne på lignende vis for at kunne levere tjenesten.

Administrationen af din rejse forudsætter også anvendelsen af dine oplysninger til bogføring, afregning og revision, kredit eller andre verificeringer af betalningskort samt visumhåndtering på rejser hvor visum ordnes af Jambo Tours.

Kundepleje
Vi anvender dine personoplysninger for at kunne betjene dig, hvis du kontakter os med spørgsmål, tilbagemeldinger eller reklamationer. Vi anvender dit navn og bestillingsnummer for at kunne identificere dig og din rejse. Vi anvender dine kontaktoplysninger, såsom email adresse og telefonnummer for at kunne kontakte dig, hvis der er spørgsmål eller andet. Måske kan vi anvende de andre personoplysninger som vi har indsamlet om dig, for at kunne håndtere dine spørgsmål eller din rejse, alt efter hvad som er nødvendigt i den foreliggende sag.

Udsendelse af information
Når du har bestilt en rejse med os, anvender vi dine personoplysninger for at udsendelse bestillingsbekræftelse, vigtig information om den forestående rejse og tilbud i forbindelse med rejsen. Sådanne udsendelser bliver rettet til den adresse, eller emailadresse, som du opgav ved bestillingen af rejsen.

Når du er kommet hjem fra rejsen tilsender vi dig vores digitale spørgeskema, hvor vi beder dig om at forholde dig til rejsens indehold, og hvordan den evt. kan forbedres.

Før og under rejsen kan vi sende dig vigtige meddelelser via sms eller email. Det kan være oplysninger om vejret, flyinformation eller information om hændelser der udspiller sig på dit rejsemål. I samme øjemed kan vi ringe til din faste hjemmetelefon eller din mobil.

Vi udsender information om forandringer i rejsen, eksempelvis ændringer i tidstabeller og / eller ombookninger. Sådan information kan fremsendes med email, brev eller via telefonopkald, alt efter forandringens karakter og hvilke kontaktinformationer du har angivet ved bestillingen af rejsen.

Betalingspåmindelser fremsendes via email, sms og post. Påmindelsen kan også ske telefonisk.

Markedføring og ”personificering”
Kundeinformation kan anvendes til markedsføring fra Jambo Tours, i forbindelse med udvalgte rejser fra Jambo eller datterselskaberne (eksempelvis Tema). Denne markedsføring kommer til dig via email, sms eller post.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, anvender vi personoplysningerne til at sende nyhedsbrevet til dig.

På vores websider indsamler vi oplysninger om vores anvendere til såkaldt ”personificering”. Dette indebærer at vi anvender de oplysninger vi har indsamlet om dig og din anvendelse af websiden, til at forbedre vores kommunikation via de sociale medier og webannoncering. Dette gør vi så vi kan tilbyde dig præcist de rejser, som vi tror vil kunne passe dig og dine præferencer.

I visse tilfælde deler vi oplysninger med vores samarbejdspartnere for at de kan hjælpe os med at tilpasse vores tilbud og vores markedsføring efter dine (og andres) behov og ønsker. I så tilfælde indgår vi aftaler for at sikre at samarbejdspartnerne behandler personoplysningerne ifølge lovgivningen.

Til at kunne analysere anvendermønstre benytter vi ”cookies”. Du kan læse om vores Cookie-politik her.

Udveksling af tjenester og service
Vi anvender de oplysninger vi indsamler om vores kunder til at udvikle og forbedre vores produkter og vores tjenester. Dette gælder dels vores digitale tjenester, hvor vi analyserer anvendermønstrene til at udvikle den måde hvorpå vi præsenterer information, tilbud og hvordan vi udformer funktionalitet. Vi udvikler også vores produkter efter kundernes ønskemål og i forhold til kundernes handlinger, og til eksempelvis at udbedre mangler eller øge sikkerheden.

Hovedsagelig anvender vi anonyme eller anonymiserede oplysninger på et forstørret niveau, for at udvikle vores analyser. Dog forekommer det at vi anvender indsamlede personoplysninger, når det er relevant.

Lovkrav
Behandling af dine personoplysninger kan også forekomme, hvis vi skal opfylde specifikke lovkrav, eksempelvis når det gælder sikkerhed og under revision.

Opbevaringstid
Jambo Tours gemmer dine personoplysninger så længe som det kræves for at fuldføre din rejse, og for at hjælpe dig under kommende rejser. Vi gemmer alle de personoplysninger som vi indsamler i vores kundedatabase. Jambo Tours rejser er sjældentkøbsrejser og i kundedatabasen gemmes personoplysninger og rejsehistorik i syv (7) år.

Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev, gemmes dine kontaktoplysninger så længe du fortsat modtager nyhedsbrevet.

Den samme personoplysning kan gemmes på flere steder for forskellig anvendelse. Dette kan indebære at en oplysning som er taget ud af et system, eftersom den ikke længere behøves, kan findes opbevaret på et andet system. Her opbevares den i tilfælde af, at oplysningen kan behøves til andre formål.

Jambo Tours handler for at dine personoplysninger skal være sikre
Vi udvikler løbende forholdsregler for at opfylde kravene om ”indbygget databeskyttelse og databeskyttelse som standard”. Vi vurderer løbende risikoen ved vores persondataomgang, og udvikler nye sikkerhedssystemer for at formindske denne risiko.

 

Systemer med personoplysninger

Samarbejdspartnere og IT-leverandører
Vi anvender en del forskellige IT-tjenester og IT-systemer i vores virksomhed. I visse af disse gemmes og håndteres personoplysninger. Vi værner om din integritet og om sikkerheden for dine oplysninger under sådan håndtering. Viisse systemer er installerede lokalt hos os. I disse tilfælde sker der ingen overførsler til trediepart. Visse systemer ligger dog installerede hos leverandøren, og i så tilfælde overfører vi personoplysninger til leverandøren. I disse tilfælde er leverandøren vores partner i håndteringen af personoplysningerne, og oplysningerne behandles efter vores foreskrifter.

Interne IT-systemer
Internt håndterer vi personoplysninger i vores kundedatabase samt i vores bestillings- og salgssystem. Disse systemer findes for at kunne levere de tjenester du har bestilt fra os, og for at kunne håndtere spørgsmål og kundepleje i forbindelse med leveringen af disse tjenester. I disse systemer kan samtlige personoplysninger vi indsamler behandles.

Betalingsløsninger
Vi anvender eksterne leverandører til at håndtere betalinger. Disse leverandører får tilgang til personoplysninger i form af navn, adresse(r) og betalingsinformation. Denne håndtering er nødvendig for at vi kan levere de tjenester du har bestilt fra os.

Leverandører af rejserelevante tjenester
For at fremskaffe en del af de tjenester, som du har bestilt fra os, anvender vi underleverandører og aftalepartnere. Ofte bliver det nødvendigt at videregive personoplysninger til disse partnere, for at kunne levere tjenesteydelsen.

Rejsebureauer og digitale partnere
Når du bestiller en rejse med Jambo Tours via et rejsebureau eller et website (digital partner), som Jambo Tours samarbejder med i markedsføringen af vores rejser, kan det ske at du selv videregiver personoplysninger til denne tredjepart. Disse personoplysninger håndteres af respektive rejsebureau efter deres persondatapolitik. Når en bestilling er gennemført gennem et rejsebureau, sender vi personoplysninger til denne aktør for at sikre at bestillingen er gennemført.

Når du bestiller via et rejsebureau overgiver du selv dine personoplysninger til bureauet og giver derved samtykke til at virksomheden behandler dine data. Rejsebureauet kan derefter identificere dig eksempelvis via dit bestillingsnummer.Jambo Tours har ikke ansvar for bureauets håndtering af dine personoplysninger.

Hoteller
Vi kontrakterer hotelrum på vores rejsemål i længere tidsperioder og for enkelte bestillinger iforhold til kundeforespørgsler. Hotellerne får tilgang til de personoplysninger som de behøver for at gennemføre bestillingen. Det er eksempelvis oplysninger om navn, fødselsdato, alder samt køn for alle personer sm bestillingen gælder for. Derudover oplyses adresse og kontaktoplysninger for den som bestiller rejsen.

Flyselskaber
Flyselskaberne får adgang til personoplysninger om de personer, som skal rejse med det gældende flyselsakb. Det er oplysninger om navn, fødselsdato, alder og køn for alle rejsende, samt adresse og kontaktopysninger for den som bestiller rejsen. Overførslen af personoplysningerne sker enten gennem datasytemet Amadeus eller Paxport.

Handlingagenter
Alt afhængigt af hvilket flyselskab som anvendes under rejsen, og hvilken lufthavn rejsen udgår fra, anvendes forskellige handlingagenter til at udføre tjenester koblet til rejsen. Dette kan eksempelvis være indcheckning og bagagehåndtering. I forbindelse med leveringen af disse tjenester kan handlingagenten få adgang til visse personoplysninger, som skal anvendes for at kunne udføre tjenesteydelsen.

Øvrige
Hvis du bestiller andre rejserelaterede tjenester fra os, eksempelvis udflugter eller aktiviteter, kan personoplysninger overføres til den, der skal udføre tjenesten. Det kan eksempelvist være navn, fødselsdato, alder og køn for alle deltagere, samt adresse og kontaktoplysninger for den som bestiller tjenesten.

Overførsel til tredie land
Eftersom vi arrangerer rejser til hele verden, findes en del af vores samarbejdspartnere (eksempelvis flyselskaber og hoteller) udenfor EU/EES området. Dette medfører at personoplysninger kan overføres til samarbejdspartnere i disse lande, i samme hensyn som beskrev i det ovenstående. Uanset hvilket land Jambo Tours overfører dine personoplysninger til, har vi pligt til at sikre en god beskyttelse for dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Nødvendig håndtering af personoplysninger og håndtering med samtykke
At behandle personoplysninger i den grad som det er nødvendigt for at kunne levere den aftalte ydelse til dig, er tilladt uden yderligere samtykkeerklæring fra din side. Hvis vi skal indsamle og håndtere personoplysninger i noget andet syfte, så kræves dit samtykke. Du giver samtykke til behandling af dine personoplysninger når du anvender vores tjenester på temarejser.dk, ved kontakt med vores sælgere eller med et rejsebureau.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på info@temarejser.dk. Hvis du tilbagekalder dit samtykke så sletter vi dine personoplysninger og indstiller arbejdet med den tjeneste, som omfattedes af samtykket. Det forekommer at samme personoplysning behandles både med støtte i samtykke og med støtte i nødvendigheden af handlingen samt med støtte af andre gældende regler. Dette indebærer at selv om du tlbagekalder dit samtykke, kan dine personoplysninger findes hos os af andre årsager. Bemærk – Hvis er given gæst har reklameret en rejse, så kan oplysningerne ikke slettes. I så tilfælde opbevares oplysninger om gæsten i syv (7) år.

 Retten til at få information om hvilke personoplysninger vi har gemt om dig
Hvis du vil have information om hvilke oplysninger vi har registreret om dig, kan du skriftligt ansøge om dette ved at sende en begæring til Jambo Tours. Registerudskriften udleveres på begæring.

Du skriver i så tilfælde og begærer et registerudskrift fra Jambo Tours. OBS! Du er nødt til at indsende begæringen skriftligt, eftersom den skal være påtegnet underskrift. Det er derfor ikke nok at indsende email. Mærk brevet ”Registerbegæring” og med adressen: Jambo tours, Glödlampsgränd 1, SE – 120 31 Stockholm, Sverige.

Du skriver følgende:

Personoplysningsudskrift – til Jambo Tours.

Hermed ansøger jeg om information ifølge § 26 i personoplysningsloven.

…………………………………………………………………
(Sted og dato)
………………………………………………………………..
(Underskrift)
……………………………………………………………….
(Bogstavering, personnummer og adresse)

(e-mail/telefonnummer)
…………………………………………………………………….

Retten til kontrol over dine personoplysninger
Du har ret til at begære at oplysningerne om dig skal slettes, kompletteres eller rettes. Du har også ret til at begære, at behandlingen af dine persondata skal begrænses til visse handlinger og eksempelvis ikke må anvendes til reklamefremstød.

Cookies
På temarejser.dk og vores websteder anvender vi cookies for at forbedre brugervenligheden, for at indsamle information til vores markedsføring og for at videreudvikle webstederne. Informationen opbevares anonymt. Se vores cookiepolitik.

Hvis du har klager
Hvis du anser at et firma krænker Persondatalovgivningen eller anden integritetslovgivning, kan du henvende dig til Datainspektionen. Læs mere på  Datainspektionens webbplats

 
XClose
 
XClose
Tilmeld dig TEMAs nyhedsbrev!

Så er du hele tiden opdateret omkring det som sker i TEMAs verden. Du får de bedste tilbud, seneste rejsenyheder og spændende informationer fra vores rejseledere ude i verden..

Udfyld oplysningerne i skemaet nedenfor.


Du kan når som helst afmelde nyhedsbrevet igen.