Om TEMA

Projekter vi støtter

Rejser som er kloge og retfærdige

Vi læser ofte at rejser påvirker miljøet og klimaet negativt. Men rejser er også positive. Nationalparker og de dyr som bor der har mulighed for at trives takket være indtægterne fra de besøgende. Ligningen er enkel, så hvis turister eksempelvis besøger regnskoven, så er der mindre incitament til at hugge samme regnskov ned. Derudover fører rejser forskellige folk og kulturer nærmere på hinanden. Og ikke mindre end 10 % af alle job skabes af turistsektoren. En lønindtægt forsørger ofte mange familiemedlemmer. Vi på Tema anser at det er vigtigt at rejse, men først og fremmest er det vigtigt at rejse på den rigtige måde.

Givtigt samarbejde mod krybskytteri

WWF Namibia har siden midten af 1990’erne udført et vigtigt arbejde mod krybskytteri i samarbejde med de lokale stammer og de nationale myndigheder. Der er givet udviklingsbistand til at bygge gode lodger i landsbyområderne, samt til at markedsføre disse. Resultatet er meget positivt. I takt med at antallet af besøgende er øget, har krybskytteriet mindsket. Idag kan Namibia prale over en voksende dyrebestand. Derudover er affolkningen af landsbyerne mindsket. TEMA bidrager til udviklingen via et solenergiprojekt for skoleelever på landet.

TEMA og Vi – Skoven

Vi Skoven er et svensk udviklingsprojekt, som er aktivt i Kenya, Uganda og Rwanda, hvor der foretages skovplantning og uddannelse i skovjordbrug. Skovjordbrug går ud på at man anvender træer og buske i landbruget, for at tilføre jorden næring og hindre erosion.

Arbejdet giver store resultater, og har radikalt forandret mange bønders levevilkår.

Det smarte med træplantningen er, at udover at den dyrkningsbare jord har det bedre, så absorberer træerne kultveilte. Fra og med sommeren 2019  tilbyder TEMA sine gæster at bidrage til Vi-skovens klimakompensationsprojekt i Kenya. Her giver klimakompensationen dobbelt effekt, i og med at lagringen af kultveilte i træer og jord samtidigt forbedrer bøndernes høst og indkomst. Dette giver familierne mulighed for at løfte sig ud af fattigdommen.                                                                                                                                         

World Animal protection

World Animal Protection er en af verdens største dyreværnsorganisationer. Natur- og dyreoplevelser er hjørnestenen i vores produkt, og vi er helt enige i World Animal Protections synspunkt om, at dyrene skal have lov at færdes i sit naturlige miljø. I TEMAs rejser indgår der derfor aldrig elefantridning, zoo-besøg eller lignende aktiviteter. Derimod besøger vi dyrene i det vilde – på deres egne vilkår.

TEMA støtter KOPELION

KOPELION arbejder med konfliketen mellem vildt og mennesker i Ngorongoro i det nordlige Tanzania, hvor lokalbefolkningen får hjælp til at beskytte husdyrene mod rovdyrene.

Samtidig afholdes der uddannelsesaktiviteter, og lokalbefolkningen ansættes i projektet, for at sprede kundskab om løverne. Dermed øges også beskyttelsen af løverne. Idag arbejder 20 personer med projektet.

TEMA bidrag muliggør at KOPELION kan forstærkes med yderligere to kvindtlige medarbejdere. KOPELION blev grundlagt år 2011 af svenske Ingela Jansson, som i mange år har arbejdet med løveforskning indenfor Serengeti Lion project.

Smarte hotelvalg

I størst mulige udstrækning vælger vi at samarbejde med lokalt ejede hoteller fremfor internationelle hotelkæder. Det er vigtigt for os, at gevinsten fra vores rejsende bliver på de destinationer, som besøges. Derved bidrages der til samfundsudviklingen. Af samme årsag undgår vi at samarbejde med “All inclusive” hoteller, for derved støtter man lokalsamfundet udenfor hotellerne. Derudover er det jo meget hyggeligere at bo på et mindre hotel.

Savannen mere tryg

Ude på savannen lever de vidunderlige dyr en truet eksistens. Eksempelvis pågår konflikten mellem dyr og mennesker. Løver der angriber husdyrene kan rive store huller i en hyrdes familieøkonomi. Elefanter som lunter igennem hegn og ødelægger afgrøder gør sig upopulære blandt bønderne.

Derudover har vi krybskytterne…elfenben, næsehorn og trofæer i almenhed indbringer så mange penge, at fristelsen er stor.

Her viser turismen dog sin styrke. Den bidrager med store indtægter, som kommer dyr og natur til gode. Det koster circa 1000 kroner per dag at besøges eksempelvist Serengetis savanne. Derudover bruger de besøgende circa det dobbelte igen på hotel og omkostninger. Det er let at se følgende fordele:

  • Lodgerne skaber gode arbejdspladser, og holder landsbyerne i live.
  • Vildtbeskyttelse financieres af turismen.
  • Hyrder kompenseres hvis husdyrene angribes af vildtet.
  • Politikerne ser fordelen i ikke at overudnytte dyrerige områder.

Turismens positive indflydelse på dyr og natur er både effektiv og umiddelbar.

 
XClose
 
XClose
Tilmeld dig TEMAs nyhedsbrev!

Så er du hele tiden opdateret omkring det som sker i TEMAs verden. Du får de bedste tilbud, seneste rejsenyheder og spændende informationer fra vores rejseledere ude i verden..

Udfyld oplysningerne i skemaet nedenfor.


Du kan når som helst afmelde nyhedsbrevet igen.