Inden rejsen

6 - Flyselskabets ansvar

Flyselskabets ansvar i forbindelse med bagageskade er typisk begrænset. Derfor anbefaler TEMA at tegne en separat bagageforsikring – tal med din rejsekonsulent. For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige flyselskaber, som er involveret i rejsen. Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for flyselskaber i tilfælde af død, legemes beskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger kan være mindre end 10.000 sdr (Special Drawing Rights). For danske flyselskaber samt andre flyselskaber med operations licens udstedt i eu er der i følge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97 ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fl y. Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til sdr 100.000, hvis selskabet kan bevise, at det og dets agenter tog alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken eller at det var umuligt for det eller dem at tage sådanne forholdsregler. Dog kan selskabet fritages helt eller delvist for erstatningsansvar såfremt passagerens uagtsomhed er skyld i eller medvirkende til ulykken. I tilfælde af en ulykke, vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatnings berettigede person er blevet identifi ceret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til dkk 15.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatnings berettiget eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren. I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger om reglerne samt farligt gods fås ved henvendelse til flyselskabet eller TEMA.

 
XClose
 
XClose
Tilmeld dig TEMAs nyhedsbrev!

Så er du hele tiden opdateret omkring det som sker i TEMAs verden. Du får de bedste tilbud, seneste rejsenyheder og spændende informationer fra vores rejseledere ude i verden..

Udfyld oplysningerne i skemaet nedenfor.


Du kan når som helst afmelde nyhedsbrevet igen.